Skip to content

Felvételi információk

Iskola által nyújtott képzések

Gazdálkodás és menedzsment szakágazat:

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Önállóan elvégzi a gazdálkodó szervezetek gazdasági tevékenységével összefüggő részfeladatokat: könyvelési feladatokat lát el, számítógépes programokat használ, részt vesz különféle nyilvántartások vezetésében, közreműködik egyes pénzügyi műveletek előkészítésében és lebonyolításában.

1811-es kód: Pénzügyi-számviteli ügyintéző (angol főnyelv)
1812-es kód: Pénzügyi-számviteli ügyintéző (német főnyelv)
Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

Ellátja az irodai munkavégzéshez szükséges adminisztrációs, informatikai és gazdasági jellegű feladatokat a vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben. Végrehajtja a vállalkozás ügyviteli feladatait. Közreműködik a számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, annak egyes részfeladatait önállóan ellátja. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, illetve rendezvényeket, megbeszéléseket szervez.


 
1813-as kód: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (angol főnyelv)
1814-es kód: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző (német főnyelv)

Informatika és távközlés szakágazat:

Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Webes- és asztali alkalmazást (szoftvert) tervez, fejleszt, tesztel és dokumentál. Adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával, képes a csoportmunkát támogató fejlesztői eszközök hatékony használatára.

1815-ös kód: Szoftverfejlesztő és -tesztelő (angol főnyelv)

Felvételi tudnivalók

A jelentkező nyolcadikos tanulók számára felvételi vizsgát nem szervezünk. A felvételi döntés alapját az általános iskola  6., 7. osztályának év végi és a 8. osztályának félévi minősítése adja a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika és az idegen nyelv tantárgyakból, de a jelentkezési lapon minden tantárgyi rovat kitöltését kérjük.

 

Lehetőségek iskolánk diákjainak

 • Korszerű laptopokkal felszerelt informatikatermek
 • Tevékeny diákönkormányzat
 • Az iskola diákjait támogatja az iskola alapítványa és az Öregdiákok Baráti Köre
 • Ösztöndíj lehetőség diákjainknak
 • Igényesen kialakított taniroda és egyéb szakmai képzést támogató tantermek.
 • Biztos alapok a továbbtanuláshoz
 • A Magyar Nemzeti Bank pénzügyoktatási programjának regionális mintaiskolájaként pénzügy szakkör, MNB és tőzsdelátogatás
 • ECDL bizonyítvány megszerzésének lehetősége
 • Belvárosi környezet
 • Sítábor, sporttábor, tehetséggondozó tábor
 • Több ezer kötetes könyvtár
 • Europass (nemzetközi bizonyítvány-kiegészítő) angolul, németül
 • Aktív sportolási lehetőségek (kondi, kosárlabda, labdarúgás, kézilabda, aerobic)
 • Tanulmányi és szakmai versenyekre való felkészítés
 • Emelt szintű képzések az érettségi tantárgyakból
 • Évente több jutalomkirándulás (tisztelgés a névadó Horváth Boldizsár sírjánál, Baráti Kör kirándulása)
 • Multimédiás eszközökkel felszerelt tantermek