Képzéseink

Közgazdaság szakágazat
Pénzügyi-számviteli ügyintéző
Közreműködik a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok ellátásában, elvégzi a gazdasági események könyvelését, az egyes gazdasági eseményekhez és a pénzügyi elemzéshez szükséges számításokat, a könyveléssel kapcsolatos feladatokat (pl: beszámolók készítése), vezeti a vállalkozás valamennyi pénzmozgással összefüggő nyilvántartását.

Vállalkozási és bérügyintéző
Közreműködik a vállalkozások működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában, alkalmas a működéssel összefüggő számviteli és pénzügyi részfeladatok önálló elvégzésére, vezeti a vállalkozás pénzmozgással összefüggő nyilvántartásait, ellátja a bérszámfejtéssel és társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat.

Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
Szakszerű tájékoztatást nyújt az ügyfeleknek a termékekről, értékesíti a pénzügyi és befektetési szolgáltatási termékeket, részt vesz az ügyfelek pénzforgalmának lebonyolításában, pénztárat és értéktárat kezel, értékpapírszámlát nyit és kezel, hiteleket értékesít. A pénzügyi termékértékesítő ellát biztosításközvetítői és valuta pénztárosi teendőket is.

Ügyvitel szakágazat
Irodai titkár
A gazdaság bármely területén tevékenykedő vállalkozásoknál, az önkormányzatoknál, államigazgatási és költségvetési szerveknél elvégzi az általános adminisztrátori feladatokat, szakfeladatokat (általános igazgatás, költségvetés, pénzügy, adó-, tan-, egészség-, gyám-,  műszaki és kereskedelmi ügyek), a különböző nyilvántartások vezetésekor alkalmazza az általános adat- és ügyiratkezeléshez szükséges korszerű technikai eszközöket.

Informatikai szakágazat
Gazdasági informatikus
A munkahelyi gyakorlat legkülönbözőbb területein a középfokú gazdasági (pénzügyi, adózási, számviteli, statisztikai, jogi, marketing) ismeretekkel rendelkező informatikus önállóan képes az informatikai eszközök hatékony működtetésére, hálózati, valamint operációs rendszer- és adatbázis-tervezési ismeretek birtokában – megválasztja az informatika eszközeit és irányítja azok hatékony felhasználását.