Iskolatörténet

Az 1867-es kiegyezést követőgazdasági fellendülés kihatott az iskolai oktatásra is. A városban lakó mintegy 300 kereskedés 700-800 iparos olyan ismereteket szeretett volna adni fiainak, amelyek birtokában folytatni tudnák apáik mesterségét, de egyúttal magasabb szinten, a kor követelményeinek megfelelően.

Az 1886. március 27-i városi közgyűlés elhatározta, hogy ingyen juttat telket és építőanyagot az iskola számára. 1886. május 3-án a megyei gyűlésben “hazafias lelkesedéstől áthatottan” 12.947,- Ft összeget szavaztak meg az iskola berendezéseire. Ezután – május 15-én – az alispán, Reisig Ede és a polgármester vezetésével küldöttség kereste fel Tisza Kálmán miniszterelnököt és Trefort Ágoston kultuszminisztert. “A miniszterelnök és a miniszter úr hangsúlyozzák ugyan az ország takarékosságra intő anyagi helyzetét, de kijelentették, hogy ilyen fényes ajánlat elől kitérni nem lehet.”

A kultuszminiszter 1886. július 31-én az iskola felállításáról rendeletet adott ki: “a szükséges tanerőket, élükön az igazgatóval, kinevezem és a törvényben meghatározott módon fizetésükrõl gondoskodom”. Mivel a költségek másik részét, a dologi kiadásokat a város vállalta magára, ezért lett az iskola neve Szombathelyi Ipari és Kereskedelmi Szakoktatással Kapcsolatos Államilag Segélyezett Polgári és Közép Kereskedelmi Iskola.

A kereskedelmi szakoktatás 1890. szeptember 1-jén kezdődött meg a polgári iskola IV. osztályát végzett tanulókkal; általános műveltséget nyújtó közismereti tárgyakat és szaktárgyakat tanítottak. Három év múlva 18 jelölt tett sikeres érettségi vizsgát.

A tanulólétszám növekedése indokolttá tette az iskolaépület bővítését, és 1901-ben épült meg a jelenlegi épület. 1903-ban minden évfolyamon három párhuzamos osztály indult. Az 1920/21. tanévtől a három évfolyamos képzést négy évre emelték. Az iskola fennállásának 49. évében felvette Horváth Boldizsár nevét. 1953-tól nyílt meg az iskola a leányok számára. Arányuk évről évre növekedett, mind jobban meghaladta a fiútanulókét. 1953-ban a közgazdasági középiskolák szakosítása következtében az iskola ipari és mezőgazdasági tagozatú közgazdasági technikummá (“KÖZTIM”) szerveződött át. A technikumi jelleg megtartásával, de a tagozatok bővülésével ebben a formában működött 1965-ig. Ekkor – a fejlődés követelményeinek megfelelően – az iskola közgazdasági szakközépiskolává alakult át és működik napjainkban is. 1993-tól indult az első olyan osztály, amely 5 éves képzésben részesült. 

2000-ben a padlástér beépítése révén négy korszerű, légkondicionált tanteremmel gyarapodott az iskola. 2004 őszétől az iskola új névadóval és profillal gazdagodik. Szombathely 1848-as főjegyzőjének nevét felvéve Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolaként szolgálja a város és a megye oktatásügyét.

2015-ben, amikor az iskola alapításának 125. évfordulóját egész éves, nagyszabású programsorozattal ünnepeltük – az országos törvényi előírásoknak megfelelően -, a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum részévé váltunk. Önállóságunk megtartása továbbra is az élen tart bennünket, hiszen a nálunk tanuló diákok azóta is rendszeres résztvevői az OKTV, OSZTV, SZÉTV országos, valamint megyei tanulmányi versenyeknek. Munkánk eredményeképp iskolánkat az országban működő közgazdasági szakközépiskolák rangsorában a legjobbak között tartják nyilván. 

2016. szeptember 1-jétől a Szombathelyi Szolgáltatási Szakképzési Centrum Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma néven folytatjuk munkánkat.