Baráti Kör

Az öregdiákok Baráti Köre 1988-ban alakult, mely az iskolában végzetteket, az intézmény jelenlegi és volt tanárait összefogja, egyesületbe tömöríti. Fő céljai – az Alapszabály szerint – a kapcsolatok ápolása, az oktatási tevékenység támogatása. Tanévenként jutalmazza azokat a tanulókat, akik középiskolai tanulmányaik alatt a tanintézetben oktatott tárgyakból kimagasló eredményt értek el, az országos tanulmányi versenyeken elért helyezésükkel öregbítették az intézet hírnevét.

Bevételét a tagok és pártoló tagok által befizetett 1000 Ft/fő éves tagdíj képezi. Rendes tag lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Baráti Kör célkitűzéseivel egyetért, alapszabályát elfogadja, és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy részt vesz annak munkájában és a tagdíjat megfizeti, illetve azt rendszeresen támogatja. 
Pártoló tag lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a Baráti Kör alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja annak munkáját.
Az elnökség tagjai:

  • Takács Tamás elnök,
  • Nagyné Giczi Éva alelnök,
  • Kovács-Németh Eszter titkár,
  • Udvardiné Kovács Ágnes pénztáros.

Kérjük egykori tanítványainkat, akikhez eddig nem jutott el a hírünk, és pártoló tagként szívesen támogatnák volt iskolájuk jelenlegi diákjait, a következő számlaszámra történő befizetéssel csatlakozzanak a Baráti Körhöz: 11747006-20037439.
 
Támogató együttműködésüket előre is köszöni:
az Elnökség