ECDL

Tájékoztató az ECDL vizsgarendszerről

Iskolánk 2000 szeptember 1-től ECDL Vizsgaközpont, amely Európai Számítógép-használói Jogosítványt biztosít a képzésben résztvevő tanulóknak. Terveink szerint az ECDL vizsga 7 modulját tanulóink 9-12-ig osztályban tehetik le. Az ECDL vizsga letétele térítéses.

1. Mi az ECDL?

Az ECDL nemzetközileg egységes normák szerint, szigorú minõségi szabályoknak megfelelõen muködtetett rendszer, amely az informatikai írástudást igazoló bizonyítványt bocsát ki immár több mint 75 országban, egységes keretek között.Az ECDL kezdettõl az Európai Unió támogatását élévezi, éppen ezért aligha képzelhetõ el, hogy 2000. júniusában az EU miniszterei által elfogadott e-Europe stratégia, amely egy pontosan ilyen bizonyítvány bevezetését tuzte ki céljául 2001-ig valamennyi tagországa számára, ne az ECDL legyen. Az ECDL Magyarországon minõsített köztisztviselõi képzés, és része a pedagógus-továbbképzési rendszernek valamint a kulturális szakemberek továbbképzési programjának is. A közeli jövõtõl várhatóan fontos szerepe lesz a továbbtanulásnál is. Az ECDL rendszer magyarországi jogtulajdonosa a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság.

2. Hol lehet vizsgázni?

Magyarországon jelenleg több mint 240 vizsgaközpont. A központok listája megtalálható az Országos ECDL Iroda honlapján, ill. az NJSZT ECDL Irodájában (1054 Budapest, Báthori u. 16.).

3. Mi a vizsgázás menete?

Vizsgára bármely akkreditált vizsgaközpontban lehet jelentkezni. Itt kell befizetni a regisztrációs díjat is, amelynek összege 7500 Ft (diákoknak 5500 Ft). Ekkor a jelentkezõ megkapja a vizsgakártyáját, erre jelölik a sikeresen letett vizsgákat. A vizsgakártyával bármely vizsgát bármely vizsgaközpontban le lehet tenni. Bár a bizonyítvány megszerzéséhez nem kötelezõ tanfolyamon részt venni, lehetõség van arra is, hogy az érdeklõdõk a központok által szervezett ECDL kurzusokon sajátítsák el a kívánt ismeretanyagot. A hét sikeres vizsga után a bizonyítványt az NJSZT ECDL Irodája állítja ki.

4. Mit kell tudni a vizsgán?

Az ECDL Select bizonyítvány megszerzéséhez 7 modulvizsgát kell tenni. A vizsgán alapvetõen felhasználói ismereteket kérnek számon. A vizsga moduljai a következõk:

Kötelező modulok:

Választható modulok:

Mentesség

A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) és a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) között 2007 májusában létrejött megállapodás értelmében a vizsgák alóli mentességet kaphatnak mindazok, akik a moduláris rendszerű Országos Képzési Jegyzékben szereplõ OKJ-s szakképesítéssel rendelkeznek. Ugyanis a moduláris rendszerű Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei tartalmazzák az ECDL, illetve annak egyes modulvizsgáinak követelményeit.

Tehát aki megszerzi az adott szakképesítést, további vizsga nélkül folyamodhat ECDL-bizonyítványért, illetve – ha a teljes bizonyítvány nem is jár -, már a vizsgakártya kiváltásakor jóváírják azokat a modulvizsgákat, amelyeket a szakképesítés megszerzése során tett vizsgák alkalmával már teljesített.

Részletes információ az ECDL-vizsgamentességben érintett szakképesítésekről

2013. szeptember 1-től megszűnt az OKJ-s bizonyítványok alapján korábban igénybevehető ECDL vizsgamentesség, amennyiben az OKJ-s képzés első napja 2013. szeptember 1-jét követően volt! A vonatkozó jogszabály értelmében a 2013. szeptember 1. előtt szerzett, ill. azokra az OKJ-s bizonyítványokra, amelyeket 2013. szeptember 1. előtt indított képzésen szereztek meg, az alábbiak vonatkoznak:

Regisztrációs díj befizetése mellett teljes ECDL-vizsgamentességet élveznek a következő, OKJ szerinti szakképesítések valamelyikét 1994-ben vagy azután megszerzett hallgatók:

  • Gazdasági informatikus I. (OKJ 43 4 3139 13 10 01 és 54 4641 01)
  • Információrendszer-szervező(OKJ 47 5 3139 13 30 04 és 54 4641 02)
  • Informatikus (OKJ 43 5 3139 13 10 03 és 54 4641 03)
  • Számítástechnikai programozó (OKJ 47 5 3132 13 20 02, 47 4 3132 13 20 02 és 54 4641 04)
  • Számítástechnikai rendszerprogramozó (OKJ 47 5 3139 13 20 04, 47 4 3139 13 20 04 és 54 4641 05)
  • Multimédia-fejlesztő(OKJ 89 4 3719 11 90 06 és 54 8409 01)
  • Műszaki Informatikai Mérnökasszisztens (OKJ 55 5423 02)

Vizsgamentességet kaphatnak azok is, akik számítógép-kezelő (-használó) szakképesítéssel rendelkeznek és a képzést az 1997/93. számú Magyar Közlönyben megjelent 16/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosított, 31/1997. (X.31.) változata értelmében kezdték meg, 2001. szeptember 1-je előtt. Ezen időpont után megkezdett OKJ-s képzésre vizsgamentesség nem adható.

  • Számítógép-kezelő (-használó) (OKJ 33-4641-01 és 47 131 39 13 90 03)

Vizsgamentességet kaphatnak továbbá azok is, akik szoftverüzemeltetői vagy gazdasági informatikusi II. szakképesítéssel rendelkeznek és a képzést az 1997/93. számú Magyar Közlönyben megjelent 16/1994. (VI.8.) MKM rendelet módosított, 31/1997. (X.31.) változata értelmében kezdték meg, 2001. október 1-je előtt. Ezen időpont után megkezdett OKJ-s képzésre vizsgamentesség nem adható.

  • Szoftver-üzemeltető(OKJ 52 4641 03 és 47 4 31 39 13 20 03)
  • Gazdasági informatikus II. (OKJ 52 4641 02)

Mindazok, akik teljes mentességet nyújtó bizonyítvánnyal rendelkeznek ECDL Jogosítvány kiállítását kérhetik, ha a regisztrációs lapot kitöltve visszaküldik az NJSZT Titkárságára (1054 Budapest, Báthori u. 16. , Fax.: 472-2728), és mellékelik a mentességet igazoló bizonyítványuk másolatát.

Az igazolást az OKJ bizonyítványt kiállító központ adja.
A bizonyítvány hitelességének ellenõrzése után a kérelmezõ a regisztrációs díj (10 000 Ft, diákoknak: 8000 Ft) befizetéséhez csekket kap*. A díj befizetésének igazolása után a kérelmezõ ECDL Jogosítványát postán kiküldik részére.

További részletek az Országos ECDL Iroda honlapján találhatók.