Közösségi szolgálat

A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről előírja a középiskolás diákoknak – az érettségi vizsga előfeltételeként – az 50 órás közösségi szolgálatot. A közösségi szolgálat fogalma: Szociális, környezetvédelmi, a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől független tevékenység, amely egyénileg vagy csoportosan, projekt módszerrel végezhető. Igazolása a projekt megvalósulásának leírását tartalmazó, az egyén szerepét tükröző dokumentumban történik.

A közösségi munka területei: egészségügyi; szociális és jótékonysági; oktatási; kulturális és közösségi; környezetvédelmi; természetvédelmi; polgári és katasztrófavédelmi; közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, SNI-s gyermekekkel, idős korúakkal, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen.

A tevékenység során fejlesztendő készségek, képességek és attitűdök: együttműködés, empátia, szervezőképesség, kreativitás, önismeret, elfogadás, kitartás, döntéshozatal, érzelmi intelligencia, felelősségvállalás, problémamegoldás, konfliktuskezelés, kommunikációs készség.

Érintett évfolyamok: A középiskola a 2013-as tanévtől, a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg, vagy biztosít időkeretet az ötvenórás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.

Időkeret felosztása: A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül – szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb ötórás felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart. A közösségi szolgálat teljesítése során egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítségével alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a tevékenység. A tanulók évente maximum 3 területet választhatnak.

Közösségi napló

Fogadóintézmények listája