Rendkívüli tájékoztató

Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

„A koronavírus járvány terjedése miatt a Kormány “A koronavírus miatti új munkarend bevezetéséről a köznevelési és szakképzési intézményekben” című 1102/2020 számú határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött. A döntés az óvoda, a pedagógiai szakszolgálati intézmény és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével érinti valamennyi köznevelési intézményt.

2020. március 16. napjától az oktató-nevelő munka tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem rendkívüli szünet, hanem az oktatás módjának megváltoztatása, amely továbbra is biztosítja a tanulók számára a tanulás Alaptörvényben rögzített lehetőségét. A megváltozott körülményekhez az iskoláknak és a pedagógusoknak is alkalmazkodniuk kell.

            Az új munkarendben a tanulók részére tilos az intézmények oktatási célú látogatása. A tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik, oly módon, hogy a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

            A tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt a tanulók lehetőleg kerüljék a nagyobb csoportos találkozásokat, közös programokat. Felügyeletüket a szülők, családok, szomszédok bevonásával, kis csoportokban célszerű megszervezni. A gyermekek felügyeletét nem javasolt a nagyszülőkre bízni, hiszen ők a legveszélyeztetettebbek, védjük meg őket!”

A bizonytalan ideig tartó időszakban tehát rendkívüli tanítási rend lesz. Ennek a részletes szabályait ugyan még nem ismerjük, de a legfontosabb tudnivalókat ezúton közlöm mindenkivel.

  • A következő hetekben a tanítás (és a tanulás) digitális formában fog történni, aminek az időpontja: minden hétköznap 8 órától 13 óráig.
  • A „tanítási órákon” való részvétel, valamint a tanári számon kérés kötelező.
  • Nem a megszokott órarend szerint tanítunk, hanem a helyzetre szabott tanrend szerint, ami alapján négy tantárgycsoportot hoznánk létre 
  1. humán tárgyak (magyar, történelem, etika)
  2. reál tárgyak (matematika, fizika, földrajz, komplex természetismeret, informatika)
  3. szakmai tárgyak (elmélet – gyakorlat)
  4. idegen nyelvek (angol, német)
  5. Ennek alapján az iskolákba járó különböző évfolyamok tanulói minden nap azonos tantárgycsoportot tanulnának.
  6. A beosztás rendje:
  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
9. évfolyam humán reál szakmai elm. idegen nyelv szakmai gyak.
9. NY angol angol közismereti tárgyak német számonkérés
10. évfolyam szakmai gyak. humán reál szakmai elm. idegen nyelv
11. évfolyam idegen nyelv szakmai gyak. humán reál szakmai elm.
12. évfolyam szakmai elm. idegen nyelv szakmai gyak. humán reál

A heti órarendben ugyan nem tüntettük fel a számonkérést, de ezt a tanulóknak minden héten a tanórát megelőző napon legkésőbb 12 óráig be kell küldeniük a szaktanárnak.
(pl.: 9. évf. (reál témakör) feladatsort a jövő hét hétfő 12 óráig kell beküldeni.)

Testnevelés és ének órák estében az érintett évfolyamok esetében szerda-csütörtökön történik a tájékoztatás, amiről külön értesítést kapnak.

A 13. évfolyamon és az esti oktatásban az órarend szerint történik a tananyag kiküldése és számonkérése.

Iskolánk a Google Classroom szolgáltatásán keresztül valósítja meg a digitális tanítást. Itt lehetőség nyílik a tananyagok megismerésén túl a diákok által kitöltött tesztek, illetve képek, dokumentumok visszaküldésére is. A beküldendő feladatok tekintetében kérjük a diákokat, hogy a levél tárgyában egyértelműen jelezzék, hogy ki a levél feladója, melyik osztályba jár, és milyen tantárgyhoz kapcsolódik a levél.

(pl.:     9.A_NÉV_matematika)

Végül, nyomatékosan arra hívom fel a figyelmet, hogy a tanulók számára csak akkor teljesíthető eredményesen a tanév, ha fent leírt oktatási feltételeket maradéktalanul teljesítik.

Szombathely, 2020. 03. 16.

Köszönöm a megértésüket és az együttműködésüket:           
Sági József
HBSZ igazgató