Tankönyv információk

Tájékoztató a tankönyvekről (pdf formátum)

Nyári ügyelet az iskolában

Nyári ügyelet

Szakképző évfolyamok

Szakképző évfolyamok a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskolában
Részletes tájékoztató

Letölthető tájékoztató
Jelentkezési lap

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

Az új köznevelési törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben kötelesek az intézmények megszervezni a mindennapos testnevelés lehetőségét.

A szabályozás így szól.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

27. § (11) „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

Amennyiben a Tisztelt Szülők a gyermekeikkel közösen úgy döntenek, hogy az iskola által biztosított tanórai rendszerben szeretnének élni a mindennapos testnevelés lehetőségeivel, úgy elegendő, ha a gyermek jelzi ezt az osztályfőnök, illetve a testnevelő részére.

Ha az iskolai sportkörben, vagy iskolán kívüli szabadidős-/sportegyesületben, vagy táncművészeti csoportban szeretnék kiváltani a törvény által meghatározott módon a heti legfeljebb két tanórát, akkor a
„KÉRELEM a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés tanórájának kiváltására”
című formanyomtatvány kitöltésével kérhetik az iskolától.

Akik az iskolán kívüli sportegyesületi/táncművészeti lehetőséget választják, ők a kérelemmel együtt az
„IGAZOLÁS SZABADIDŐS- vagy SPORTEGYESÜLETEKBEN, valamint MŰVÉSZETI CSOPORTOKBAN sportoló/táncoló tanulók részére”
című formanyomtatványt is kötelesek eljuttatni az osztályfőnökökhöz.

A KÉRELEM és az IGAZOLÁS leadását kérjük 2014. szeptember 5-ig leadni az osztályfőnököknél!

Üzleti szimulációban is első

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által meghirdetett üzleti szimulációs versenyen iskolánkat két csapat képviselte. A verseny során a csapatoknak egy valós vállalat működését szimuláló programmal volt lehetőségük kipróbálni a vállalat működéséhez szükséges döntéshozatalt és a más vállalatokkal való versenyzést.
A játék során két első helyezést osztottak ki, melyből egyiket a 12. B osztály csapata kapta. A 11. C osztályból álló másik csapat harmadik helyezést ért el.

szimulacios

Adó 1%

1szTisztelettel kérjük a kedves szülőket illetve az iskolát támogatni szándékozókat, hogy adóbevallásukban a felajánlható 1%-ot ajánlják fel iskolánk alapítványának. Az alapítvány – ahogy az eddigiekben is – ezután is a hátrányos helyzetű, valamint a kimagasló tanulmányi és közösségi munkát végző tanulókat kívánja a felajánlásokból támogatni. Segítségüket ezúton is köszönjük!
Kedvezményezett adószám: 18881516-1-18
Kedvezményezett neve: A Jövő Mérlege Alapítvány

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

A 2014. évi versenyen több diákunk is kiemelkedő eredményt ért el a középiskolások kategóriájában. A megyei eredményeket tekintve mind a négy évfolyamon iskolánk diákjai végeztek az első helyen. Két tanulónk országosan is az első 15 helyezett között végzett, így április 26-án részt vehetett a Budapesten megrendezett ünnepélyes díjkiosztón.

  • Czupi Martin 9.C osztályos tanuló országos 3. megyei 1. helyezett, tanára Király Bernadett tanárnő
  • Somogyi Ákos 12.B osztályos tanuló országos 13. megyei 1. helyezett, tanára Bodáné Szendrő Mónika tanárnő
  • Tóth Áron Tamás 11.B osztályos tanuló megyei 1. helyezett, tanára Király Bernadett tanárnő
  • Németh Renátó 12.A osztályos tanuló megyei 1. helyezett, tanára Bodáné Szendrő Mónika tanárnő

Részletes eredmények itt olvashatók. Minden diáknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Zrinyi Ilona Matematikaverseny országos döntő

A 2014. április 16-18-ig Kecskeméten rendezett döntőn iskolánkat Somogyi Ákos 12. B osztályos tanuló képviselte.
Szoros küzdelemben Ákos az előkelő 8. helyen végzett, felkészítő tanárai Bodáné Szendrő Mónika és Király Bernadett tanárnők.

Újra a győztesek között!

A pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés 2013/2014-es tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyén iskolánk tanulója, Szakály Katalin (13. D) 2. helyezést ért el, Szabó Dóra (13. D) pedig 6. helyezett lett.

unnamed

 

Szakály Katalin és Pankucsi Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium Adózásért és Számvitelért Felelős Helyettes Államtitkárság helyettes államtitkára a díjkiosztó ünnepségen

 

Ezzel az eredménnyel a vizsga- és versenyszabályzat szerint mind a négy modulból (1968-06 Gazdálkodási feladatok, 1969-06 Pénzügyi feladatok, 1970-06 Könyvvezetés és beszámoló készítés és 1971-06 Számítógépes programcsomag használata) vizsgamentességet kaptak 100% teljesítményértékeléssel.

Két tanulónk Csiszler Vivien Mónika (13. D) és Tóth András (13. D) a 1969-06 Pénzügyi feladatok vizsgarész kivételével kapott felmentést, szintén 100% teljesítménnyel. a bizonyítványban.

További nyolc tanuló pedig a 1971-06 Számítógépes programcsomag használata vizsgarészből kapott mentességet. Valamennyien a 13. D osztály tanulói:
Czizmazia Anna, Csizmazia Éva, Dala Ramóna, Doktorics Alexandra, Dancsecs Edina Brigitta, Verhás Alexandra

Felkészítő tanáraik: Bokor Csaba, Kulics György, Pékné Vadalma Éva, Pungorné Lakner Katalin.

Iskolánk az összesített eredmények alapján II. lett a versenyen.

Gratulálunk a szép teljesítményhez.

Ismét győzött gépírásból

Szabó Patrik (11. A) megismételte tavalyi győzelmét a Teöreök Aladár országos gépíróversenyen. Nemcsak kategóriájában lett győztes, hanem valamennyi kategória versenyzőit maga mögé utasította eredményével.
10 perc alatt 5349 leütést írt 1 hibával.

szp