Pályaválasztási és Képzési vásár

Kedves 7. és 8. osztályosok!

Iskolánkat megtaláljátok a Pályaválasztási és Képzési vásáron 2014. október 17-18-án a T15-ös standon!

Iskolai élőkép a 125. évfordulóra

125_web

A megyei diákparlament küldötteinek megválasztása

2014. szeptember 10-én a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium szavazást hívott össze az IDB tagok számára, hogy egy küldöttet és egy póttagot válasszanak a megyei diákparlament ülésére, amely 2014. október 19-én kerül megrendezésre. A küldöttek képviselik iskolánk diákjainak aktuális problémáit.

A választást levezette 2014. szeptember 10-én Orvos Eszter az IDB munkáját segítő pedagógus.

A szavazáson 37-en vettek részt. Mesics Dánielre 29-en voksoltak, mint küldött. Így ő képviseli iskolánkat a megyei diákparlamenten. A póttag Oross Dénes lett 10 szavazattal. Horváth Bence követte 3 szavazattal.

Tanári fogadóórák

Tanáraink fogadóórái itt érhetőek el.

Ösztöndíj lehetőség diákjainknak

osztondij“A Jövő Mérlege Alapítvány” a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban, az intézmény székhelyén (Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.) nappali rendszerű oktatásban tanuló tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő diákjai számára tanulmányi ösztöndíjat alapított.
Pályázatokat benyújtani a 2014/2015-ös tanév 1. félévre van lehetőség.

Kérelem tanulmányi ösztöndíjhoz

Fogadóóra és szülői értekezlet

Fogadóóra: 2014. szeptember 17. – 15.30

Szülői értekezlet: 2014. szeptember 17. – 16.30

Kronospan Ösztöndíj

Poster_en_26_september1 Registration Form Hungary (doc)

General Letter Scholarship HU (doc)

General Letter Scholarship EN (doc)

Kronospan Foundation Annual Report 2013 (pdf)

Kronospan Scholarship (ppt)

Tanévnyitó és tankönyvosztás

Kedves Diákok!

A tanévnyitó ünnepségre 2014. szeptember 1-jén, 8 órakor kerül sor az iskola udvarán. A tankönyvcsomagok 2014. szeptember 3-ig kerülnek kiosztásra. A további információkat az első osztályfőnöki órán kapják meg a diákok.

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

Az új köznevelési törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben kötelesek az intézmények megszervezni a mindennapos testnevelés lehetőségét.

A szabályozás így szól.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

27. § (11) „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

Amennyiben a Tisztelt Szülők a gyermekeikkel közösen úgy döntenek, hogy az iskola által biztosított tanórai rendszerben szeretnének élni a mindennapos testnevelés lehetőségeivel, úgy elegendő, ha a gyermek jelzi ezt az osztályfőnök, illetve a testnevelő részére.

Ha az iskolai sportkörben, vagy iskolán kívüli szabadidős-/sportegyesületben, vagy táncművészeti csoportban szeretnék kiváltani a törvény által meghatározott módon a heti legfeljebb két tanórát, akkor a
„KÉRELEM a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés tanórájának kiváltására”
című formanyomtatvány kitöltésével kérhetik az iskolától.

Akik az iskolán kívüli sportegyesületi/táncművészeti lehetőséget választják, ők a kérelemmel együtt az
„IGAZOLÁS SZABADIDŐS- vagy SPORTEGYESÜLETEKBEN, valamint MŰVÉSZETI CSOPORTOKBAN sportoló/táncoló tanulók részére”
című formanyomtatványt is kötelesek eljuttatni az osztályfőnökökhöz.

A KÉRELEM és az IGAZOLÁS leadását kérjük 2014. szeptember 5-ig leadni az osztályfőnököknél!

Üzleti szimulációban is első

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által meghirdetett üzleti szimulációs versenyen iskolánkat két csapat képviselte. A verseny során a csapatoknak egy valós vállalat működését szimuláló programmal volt lehetőségük kipróbálni a vállalat működéséhez szükséges döntéshozatalt és a más vállalatokkal való versenyzést.
A játék során két első helyezést osztottak ki, melyből egyiket a 12. B osztály csapata kapta. A 11. C osztályból álló másik csapat harmadik helyezést ért el.