Tanári fogadóórák

Tanáraink fogadóórái itt érhetőek el.

Ösztöndíj lehetőség diákjainknak

osztondij“A Jövő Mérlege Alapítvány” a Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégiumban, az intézmény székhelyén (Szombathely, Zrínyi Ilona utca 12.) nappali rendszerű oktatásban tanuló tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő diákjai számára tanulmányi ösztöndíjat alapított.
Pályázatokat benyújtani a 2014/2015-ös tanév 1. félévre van lehetőség.

Kérelem tanulmányi ösztöndíjhoz

Fogadóóra és szülői értekezlet

Fogadóóra: 2014. szeptember 17. – 15.30

Szülői értekezlet: 2014. szeptember 17. – 16.30

Kronospan Ösztöndíj

Poster_en_26_september1 Registration Form Hungary (doc)

General Letter Scholarship HU (doc)

General Letter Scholarship EN (doc)

Kronospan Foundation Annual Report 2013 (pdf)

Kronospan Scholarship (ppt)

Tanévnyitó és tankönyvosztás

Kedves Diákok!

A tanévnyitó ünnepségre 2014. szeptember 1-jén, 8 órakor kerül sor az iskola udvarán. A tankönyvcsomagok 2014. szeptember 3-ig kerülnek kiosztásra. A további információkat az első osztályfőnöki órán kapják meg a diákok.

Tájékoztató a mindennapos testnevelésről

Az új köznevelési törvény kiemelt figyelmet szentel a rendszeres testmozgásnak. A 2012/2013-as tanévtől felmenő rendszerben kötelesek az intézmények megszervezni a mindennapos testnevelés lehetőségét.

A szabályozás így szól.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről:

27. § (11) „Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással,

b) iskolai sportkörben való sportolással,

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel váltható ki.”

Amennyiben a Tisztelt Szülők a gyermekeikkel közösen úgy döntenek, hogy az iskola által biztosított tanórai rendszerben szeretnének élni a mindennapos testnevelés lehetőségeivel, úgy elegendő, ha a gyermek jelzi ezt az osztályfőnök, illetve a testnevelő részére.

Ha az iskolai sportkörben, vagy iskolán kívüli szabadidős-/sportegyesületben, vagy táncművészeti csoportban szeretnék kiváltani a törvény által meghatározott módon a heti legfeljebb két tanórát, akkor a
„KÉRELEM a mindennapos testnevelésben érintett tanulók legfeljebb heti két testnevelés tanórájának kiváltására”
című formanyomtatvány kitöltésével kérhetik az iskolától.

Akik az iskolán kívüli sportegyesületi/táncművészeti lehetőséget választják, ők a kérelemmel együtt az
„IGAZOLÁS SZABADIDŐS- vagy SPORTEGYESÜLETEKBEN, valamint MŰVÉSZETI CSOPORTOKBAN sportoló/táncoló tanulók részére”
című formanyomtatványt is kötelesek eljuttatni az osztályfőnökökhöz.

A KÉRELEM és az IGAZOLÁS leadását kérjük 2014. szeptember 5-ig leadni az osztályfőnököknél!

Üzleti szimulációban is első

A Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kara által meghirdetett üzleti szimulációs versenyen iskolánkat két csapat képviselte. A verseny során a csapatoknak egy valós vállalat működését szimuláló programmal volt lehetőségük kipróbálni a vállalat működéséhez szükséges döntéshozatalt és a más vállalatokkal való versenyzést.
A játék során két első helyezést osztottak ki, melyből egyiket a 12. B osztály csapata kapta. A 11. C osztályból álló másik csapat harmadik helyezést ért el.

Tankönyv információk

Tankönyvmegrendelő lapok letölthetők innen:

https://www.dropbox.com/sh/03qf32amtnwr0zi/5_YX94789x

Aki még nem adta le a határidőig a megrendelőlapját, neki minden könyve megrendelésre került.

Ha változás lenne az alábbi esetekben:

  • nem kér egy adott könyvet, amit megrendelt
  • mégis kéri az adott könyvet, amit nem rendelt meg
  • szakmacsoportot vált
  • lakcím
  • fizetési mód (ingyenesből fizetős vagy fordítva) igénylőlap letöltése innen

akkor kérem, hogy ezt haladéktalanul jelezze a tankönyvfelelős felé, de legkésőbb június 30-ig, a lenti elérhetőségek egyikén. Utána már nem áll módunkban változtatni a rendelésen.

Elérhetőségek:

E-mail: hbszkonyvtar@gmail.com

Facebook: Hbsz Könyvtára

A díjbekérők július hónap folyamán érkeznek meg a megadott címekre. A befizetési határidő várhatóan: augusztus 15.

Idén is lehetőség lesz iskolakezdési utalvánnyal fizetni a szombathelyi 1. Postán (Kossuth Lajos u.) illetve a szombathelyi Kello Infopont-ban (Széll Kálmán u. 6. fsz. 5.) melyről részletesebben később tudunk tájékoztatást adni.

Az feladóvevényt/bizonylatot meg kell őrizni, mert ez ellenében tudjuk majd a tankönyvcsomagot átadni.

 

Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny

A 2014. évi versenyen több diákunk is kiemelkedő eredményt ért el a középiskolások kategóriájában. A megyei eredményeket tekintve mind a négy évfolyamon iskolánk diákjai végeztek az első helyen. Két tanulónk országosan is az első 15 helyezett között végzett, így április 26-án részt vehetett a Budapesten megrendezett ünnepélyes díjkiosztón.

  • Czupi Martin 9.C osztályos tanuló országos 3. megyei 1. helyezett, tanára Király Bernadett tanárnő
  • Somogyi Ákos 12.B osztályos tanuló országos 13. megyei 1. helyezett, tanára Bodáné Szendrő Mónika tanárnő
  • Tóth Áron Tamás 11.B osztályos tanuló megyei 1. helyezett, tanára Király Bernadett tanárnő
  • Németh Renátó 12.A osztályos tanuló megyei 1. helyezett, tanára Bodáné Szendrő Mónika tanárnő

Részletes eredmények itt olvashatók. Minden diáknak és felkészítő tanáraiknak gratulálunk!

Zrinyi Ilona Matematikaverseny országos döntő

A 2014. április 16-18-ig Kecskeméten rendezett döntőn iskolánkat Somogyi Ákos 12. B osztályos tanuló képviselte.
Szoros küzdelemben Ákos az előkelő 8. helyen végzett, felkészítő tanárai Bodáné Szendrő Mónika és Király Bernadett tanárnők.